Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid en protocollen

Ons beleid is conform de laatste regelgeving vanuit de GGD. Deze regels liggen vast in gecontroleerde protocollen die tevens onaangekondigd getoetst worden door de GGD. Het meest recente beleid kunt u hier Downloaden

Bekijk onze protocollen

Pedagogiek en didactiek

Er zijn veel trendy kaders voor de huidige kinderopvang. De gemene deler in deze kaders is dat een jong kind onder de 4 jaar al over vaardigheden behoort te beschikken die voorheen pas op de kleuterschool aangeleerd werden. Ondanks dat een kind van nature de wereld om zich heen wil ontdekken en de behoefte heeft te leren, heeft elk kind zijn eigen tempo en temperament. Een kind moet niet gefrustreerd raken omdat het onredelijke verwachtingen niet kan waarmaken.

Leermomenten

Wij hebben daarom in onze aanpak een manier ontwikkelt (gebaseerd op kaleidoscoop) om kinderen al vanaf jongs af aan deel te laten nemen aan leermomenten. Zonder dat zij het beseffen is de dagelijkse ochtend en middag kring, al een het moment, waarin zij al vanaf een maand of 7, meekrijgen hoe leuk het is om iets te leren van en met elkaar. Spelenderwijs wordt het leerniveau opgevoerd.

U kunt hierbij denken aan taal, taalvaardigheid, zang, uitdrukkingsvermogen, concentratieoefeningen, motorische vaardigheden, samenspel, mimiek, muziek, dans en beweging. Deze aspecten komen dagelijks tweemaal voorbij. Ook gedurende de dag leren de kinderen spelenderwijs dat er bepaald gedrag van ze verwacht mag worden zonder dat dit opgelegd wordt of onnatuurlijk aanvoelt. Zij leren te luisteren naar instructie, zij leren stil te zitten en te genieten van verhalen. Zij leren te werken met verschillende materialen.

In onze visie op ontwikkelingskansen worden dagelijkse leermomenten ook toegelicht.

Meer uitdaging

Sommige kinderen leren snel en hebben meer nodig. In onze peuteropvang wordt deze kinderen spel- en speelmateriaal aangeboden die ook gebruikt worden op kleuterscholen. Deze kinderen krijgen ook regelmatig moeilijkere opdrachten zonder dat zij overvraagd worden of zich een uitzondering voelen.